Skip to content

Общи условия за ползване и политики за поверителност

Вашите лични данни са много важни за нас и ние полагаме всички усилия за предприемането на необходимите мерки за запазване на поверителността им. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, свързана с използването на нашия уебсайт, преди да ни предоставите своите лични данни.

Евро Керътинг ЕООД е компания, регистрирана в Търговския регистър на Агенция по вписванията под номер ЕИК 201024892, със седалище и адрес: гр. Ихтиман, Промишлена зона – Цех за сандвичи и салати, П.К. 2050. Евро Кетъринг (“Компанията”) притежава и контролира този уебсайт: winsandwich.com (“Уебсайтът”).

Компанията е администратор на данни по отношение на личните данни, които събира и съхранява за вас на Уебсайта. В настоящата политика е описана базата, на която Евро Кетъринг обработва вашите лични данни, както и вашите права по отношение на такива лични данни.
Заинтересованото физическо лице е потребител, който посещава и разглежда нашия Уебсайт.

В зависимост от това как вие използвате нашия Уебсайт, категориите лични данни, които ние можем да събираме и съхраняваме за вас са:

Лични данни, събирани при посещаване на Уебсайта
При стандартно отваряне на нашия уебсайт и на менютата в него, ние получаваме информация за вас под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • уебстраницата, която ви е препратила към нашия Уебсайт;
 • IP адрес;
 • дата и времетраене на достъпа;
 • количество прехвърлени данни;
 • информация за браузъра и операционната система, които използвате, както и друга техническа информация, която ни показва как вие използвате нашия Уебсайт.

Лични данни, свързани със запитвания, изпратени посредством адресите за контакт, публикувани на Уебсайта
В случай, че искате да ни изпратите запитване, използвайки адресите за контакт, вие можете да изберете да ни предоставите информация, по свое усмотрение, за това как да се свържем с вас в отговор на вашето запитване, ако е необходимо. Освен това, ние можем да поискаме информация във връзка със сключване на договор или иницииране на бизнес споразумение.

Лични данни, свързани със запитвания, изпратени посредством адресите за обслужване и поддръжка, публикувани на Уебсайта
В случай, че искате да ни изпратите запитване, използвайки адресите за обслужване и поддръжка, вие можете да изберете да ни предоставите информация, по свое усмотрение, за това как да се свържем с вас в отговор на вашето запитване, ако е необходимо. Този информация би могла да включва ваши лични данни като например:

 • име;
 • адрес на електронната поща;
 • телефон;
 • компания и длъжност.

Евро Кетъринг не изисква от вас да предоставяте чувствителни лични данни като например информация за расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи, здравен статус и сексуална ориентация, лични данни на деца, така че, моля, не подавайте такава информация във вашите запитвания.

Целта, с която се обработват вашите лични данни зависи от функциите и опциите, които сте избрали на нашия Уебсайт.

Лични данни, събирани при посещаване на Уебсайта
Вашите лични данни се обработват с цел гарантиране на мрежовата и информационната сигурност, за анализиране на това как се използва нашия Уебсайт, както и за улесняване и повишаване на ефективността на навигирането в Уебсайта, за поддръжка на хоста и функционирането на нашия Уебсайт, за целите на управление на рисковете, възстановяване при извънредни ситуации (напр. бекъпи) и за гарантиране на качеството на услугите, които предоставяме на нашите потребители.

Лични данни, свързани със запитвания, изпратени посредством адресите за контакт, публикувани на Уебсайта
Вашите лични данни се обработват за целите на управлението на нашия бизнес, за комуникация с вас, в отговор на ваши запитвания, както и за гарантиране на качеството на услугите, които предоставяме на нашите потребители

Лични данни, свързани с маркетингова информация
Вашите лични данни се обработват с цел предоставяне на актуална информация за наши текущи продукти и услуги, ако сте предоставили съгласие за това, както и за да се свързваме с вас и да ви предлагаме маркетингова информация, свързана с наши продукти и услуги, само в случай, че сте съгласни с това.

Лични данни, събирани при посещаване на Уебсайта
Законовото основание за обработката на вашите лични данни, когато посещавате нашия Уебсайт, е законосъобразната цел за гарантирането на IT сигурността, както и подобряване на качеството и улесняване на използването на нашия Уебсайт.

Лични данни, свързани със запитвания, изпратени посредством адресите за контакт, публикувани на Уебсайта
Законовото основание за обработката на вашите лични данни във връзка със запитвания, изпратени посредством адресите за контакт, публикувани на Уебсайта, е законосъобразната цел да отговорим на вашето запитване и да ви предоставим услуги и/или информация. В случай, че сте поискали информация, свързана със сключването на договор или стартиране на бизнес споразумение, законосъобразната цел за обработването на данните е сключването на договор.

Лични данни, свързани с маркетингова информация
Законовото основание за обработката на вашите лични данни е вашето информирано и свободно дадено съгласие, което сте изразили недвусмислено, предоставяйки доброволно вашите лични данни с цел получаване на информация и актуализации във връзка с нашите продукти и услуги.

Ние съхраняваме и обработваме вашите лични данни на територията на Република България и няма да бъдат прехвърляни и обработвани в държави, намиращи се извън България. Вашите данни ще се съхраняват в електронен формат.

Нашият Уебсайт използва услугата за уеб анализи Google Analytics, предоставяна от Google Inc. (“Google“). Google Analytics функционира използвайки т.нар. “бисквитки” (“cookies”). Ние използваме информацията, събирана чрез бисквитките на Google Analytics, за да установим как посетителите използват нашия Уебсайт. Чрез бисквитките на Google Analytics се събира информация за вашия IP адрес, но тъй като в нашите настройки на Google Analytics ние сме избрали опцията за анонимизация на IP адресите, вашият IP адрес ще бъде анонимизиран веднага щом това е технически възможно и преди да бъде съхранен или използван по друг начин във връзка с Google Analytics.

IP адресът, изпратен от вашия браузър във връзка с Google Analytics няма да бъде комбиниран от Google с други данни.

Вие можете да предотвратите запазването на бисквитките на Google Analytics като направите съответните софтуерни настройки на вашия браузър (По-подробна информация е предоставена в нашата Политика за бисквитките)

Освен това вие можете да деактивирате Google Analytics като изтеглите и инсталирате плъгин за браузъра от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ние съхраняваме информацията, събирана с Google Analytics за съответните срокове, предвидени в Политика за бисквитките.

Евро Кетъринг няма да разкрива ваши лични данни на трети страни, освен в случаите, когато това се изисква съгласно закона. Ние не продаваме вашите лични данни нито сключваме търговски споразумения или договори за аутсорсинг, свързани с вашите лични данни.

Когато използвате нашия Уебсайт, ние обработваме вашите лични данни, събрани чрез бисквитки, в съответствие с нашата Политика за бисквитките.

Евро Кетъринг прилага подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване на незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп до личните данни. Ние извършваме периодичен преглед на нашите политики и процедури с цел гарантиране на защитата на нашите системи. Но, тъй като прехвърлянето на информация чрез Интернет не е напълно сигурно, ние не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, прехвърлени към нашия Уебсайт.

Ние ще обработваме вашите лични данни само рамките на периода, през който това е необходимо за изпълнението на конкретната цел, за която вие сте ни ги предоставили.

Лични данни, събирани при посещаване на Уебсайта
В Google Analytics има нова настройка, която се нарича Задържане на данни. По подразбиране Google задава данните за потребителите и събитията да изтекат след 26 месеца.

Лични данни, свързани със запитвания, изпратени посредством адресите за контакт
Ние ще запазваме вашите лични данни, свързани със запитвания, изпратени посредством адресите за контакт, само за времето, необходимо за отговор на вашите въпроси. В случай, че личните данни са предоставени във връзка с бизнес споразумение или договор, информацията се съхранява до приключване на преговорите или до момента на подписване на договора, когато се предоставя и отделно уведомление за поверителността.

Лични данни, свързани с маркетингова информация
Ние ще запазваме вашите лични данни, свързани с маркетингова информация, докато имаме вашето съгласие и преди да сте го оттеглили.

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове, например социални мрежи. Настоящата Политика за поверителност не е приложима за другите споменати сайтове. Ако последвате линк към такива страници, моля имайте предвид, че ние на носим отговорност за съдържанието и политиките, приложими за защитата на личните данни, на такива други уебсайтове. Моля, запознайте се с тези политики преди да подавате лични данни на такива сайтове.

– Право на корекция на вашите данни, в случай че сте направили запитване чрез контактните форми в сайта. За целта изпратете имейл със заглавие “Коригиране на лични данни” чрез контактната форма в сайта. Посочете в него всички данни, които желаете да бъдат коригирани. Ще получите отговор, че корекцията е била успешна.
– Право на получаване на всички данни, които сайтът евентуално разполага за Вас.
– Право на изтриване на данни. За да заявите изтриване на лични данни заглавието на имейла трябва да бъде “Искане за изтриване на лични данни”. Ако открием нещо спрямо имейл адреса, от който ни пишете, всички данни ще бъдат изтрити и ще бъдете уведомени посредством имейл. Последният имейл също ще бъде изтрит след изпращането му. Ако не открием данни, ще бъдете уведомени и имейл комуникацията ще бъде изтрита незабавно от имейл клиента на сайта;
– Право на информация. Винаги може да изпратите допълнителен въпрос чрез контактната форма на сайта;
– Право на достъп – текущата страница обяснява детайлно какви данни събираме, как ги управляваме, както и с какви цели;
– Право на ограничаване – по всяко време може да уведомите администраторския екип на сайта, че не желаете повече данните, с които евентуално разполагаме да бъдат оперирани поради определени обстоятелства. Тъй като това на практика ще означава, че данните няма да бъдат необходими, то такова запитване в конкретния случай следва да бъде отправено като изискване за изтриване на данни;
– Право на възражение – имате право да приемете и откажете политиките на сайта по всяко едно време, посредством функционалността в края на тази страница.

Ако искате да упражните някое от правата, предвидени в чл. 7 по-горе или ако имате някакви въпроси във връзка с този документ, моля свържете се със Евро Кетъринг, както следва:

 • адрес: гр. Ихтиман, Промишлена зона – Цех за сандвичи и салати, П.К. 2050; Евро
  Кетъринг ЕООД
 • телефон: 0884262626
 • е-mail: info@winsandwich.com

Ако считате, че Евро Кетъринг обработва вашите лични данни в нарушение на приложимото законодателство за защита на личните данни, вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни: 1592 София, бул. Цветан Лазаров 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.

Евро Кетъринг ЕООД може да събере данни за посещението, ако приемете политиките. Тези данни са анонимни и се използват за подобряване качеството на сайта. Събирането им може да бъде преустановено, ако откажете политиките или ако не ги приемете изобщо. Тези данни не могат да бъдат считани за лични, тъй като чрез тях не можете да бъдете идентифицирани. Въпреки това сме длъжни да Ви уведомим за тях;

Сайтът може да събере данни за Вашето име и имейл адрес. Това става, ако изпратите запитване чрез вашия имейл или установите контакт с нас на дадените контактни форми на уебсайта;

Използването на функционалности от трети страни, не може и не трябва да бъде отговорност на сайта. Всички данни, които решите да предоставите на тези трети страни се обработват според техните политики и условия и не се съхраняват по никакъв начин в базата данни на сайта.

Винаги можете да изчистите ръчно всички бисквитки, които Евро Кетъринг е генерирал посредством функционалността на Вашия браузър. От него можете да забраните бисквитките.